Socratische gespreksvoering

Inleiding over de kaders voor een socratisch gesprek
Laten we eens a.d.h.v. de kaders voor een socratisch gesprek gaan onderzoeken hoe we met elkaar op school socratische kunnen voeren, wat we hiervoor moeten doen en waarom dat belangrijk is.

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [89.92 KB]

V6 – verdeling essays

student_0 got: paper_9 paper_10
student_1 got: paper_15 paper_13
student_2 got: paper_14 paper_5
student_3 got: paper_12 paper_13
student_4 got: paper_15 paper_12
student_5 got: paper_10 paper_13
student_6 got: paper_13 paper_5
student_7 got: paper_15 paper_16
student_8 got: paper_9 paper_7
student_9 got: paper_1 paper_14
student_10 got: paper_3 paper_9
student_11 got: paper_6 paper_0
student_12 got: paper_7 paper_0
student_13 got: paper_8 paper_5
student_14 got: paper_7 paper_12
student_15 got: paper_1 paper_4
student_16 got: paper_8 paper_2

Student 0=Dirkje
Student 1=Julie
Student 2=Romee
Student 3=Youp
Student 4=Fieke
Student 5=Martijn
Student 6=Kayleigh
Student 7=Max K.
Student 8=Senna
Student 9=Zoë
Student 10=Süreyya
Student 11=Mila
Student 12=Mees
Student 13=Max S
Student 14=Giel
Student 15=Jordan
Student 16=Nele

Blogs van alle leerlingen: https://udens-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/r_gruijthuijzen_udenscollege_nl/_layouts/15/guestaccess.aspx?e=z4uT1h&share=EUrAUr54bVhEsCueuVhQ-O0Bgw6-PsiZsdHRpo_O381y0Q

Filosofische essay – beoordelingscriteria

Relevantie
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay aansluit bij het gekozen citaat. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij de focus op het onderwerp of de problematiek in het citaat kunnen vasthouden.

Filosofisch begrip
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay overtuigend aantoont dat de deelnemers filosofische begrippen en theorieën correct verwoorden, toepassen of herkennen. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij een inhoudelijke kennis van de filosofie hebben.

Consistentie
Punten worden toegekend op grond van de kwaliteit inzake argumentatie, redenering en analyse. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij filosofische vaardigheden als verheldering, analyse en logisch redeneren overtuigend beheersen.

Coherentie
Dit onderdeel betreft de formele structuur van het essay. Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay geordend, leesvriendelijk en overzichtelijk opgesteld is. Met andere woorden, de deelnemers tonen overtuigend aan dat zij hun essay met behulp van alinea’s, tussenkoppen, voetnoten, tussentijdse samenvattingen of aankondigingen (denkstappen) kunnen structureren.

Originaliteit
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay een persoonlijke toon heeft, of de persoonlijkheid van de deelnemers doorklinkt in hun tekst. Dit criterium is vaak controversieel of multi-interpretabel. Originaliteit betreft in dit geval niet het baanbrekende gehalte van het essay, maar de persoonlijkheid van de tekst.

Uitmuntende essays scoren goed op alle criteria. Deel deze beoordelingscriteria vooral met je leerlingen zodat ze weten waar ze op worden beoordeeld, en voel je vrij om ze met behulp van deze criteria concreet voor te bereiden op de Olympiade.

(Bron: https://filosofieolympiade.nl/criteria/)