Ethiek – par. 2.1 – vragen

  1. “Normen en waarden vormen samen de moraal”. Wat wordt hiermee bedoeld? Schrijf een kort stukje (een alinea) voor in een schoolkrant, waarin je het begrip moraal gebruikt.
  2. Normen zijn bindend. Normen veronderstellen ook verwachtingen. Verwachtingen hebben een normatief karakter. Waarom hebben verwachtingen een normatief karakter?
  3. Kunnen verschillende gerechtvaardigde verwachtingen in het maatschappelijke verkeer door tijd en plaats (context) verschillen en welke normatieve randvoorwaarden zijn bepalend op verschillende momenten in de tijd op verschillende plaatsen in de wereld? Leg uit met een voorbeeld.
  4. Welke rol speelt informatievoorziening (in het hedendaagse digitale tijdperk) in het veronderstellen van gerechtvaardigde verwachtingen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorspellende kracht van de wetenschap als het gaat om het klimaatvraagstuk.
  5. Wat is de impact van het digitale tijdperk op de heersende normen en waarden? Bekijk het onderstaande filmpje! Fascinerend!!

Trolley problem

https://www.technologyreview.com/s/612341/a-global-ethics-study-aims-to-help-ai-solve-the-self-driving-trolley-problem/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=owned_social&fbclid=IwAR0a5Nd-WyOoLL9_IUy75C3ZlXjJi13ftka5wd223a1avKBSWEEh_bA3BPw

https://www.irishtimes.com/culture/would-you-kill-one-person-to-save-five-depends-if-you-re-a-millennial-or-not-1.4173661?fbclid=IwAR2b4UHMiPOCh6D5f9v1exCrUsTVR545052to1BshuDGhC4bRpfPSpE-Qyk

https://www.wired.co.uk/article/boris-johnson-lockdown-decision