Bijeenkomst 8: Mobiliteit en culturele diversiteit in coronatijd.

Prof Dr F. Cörvers

Frank Cörvers (1966) combineert de leerstoel Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid aan Maastricht University met het onderzoeksprogramma Menselijk kapitaal in de regio bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Voorts is hij lid van het managementteam van het ROA en wetenschappelijk directeur bij de Maastricht University Graduate School of Business and Economics (GSBE). Tevens is hij aan Tilburg University voor een dag per week werkzaam op de leerstoel voor de Onderwijsarbeidsmarkt (i.e. de arbeidsmarkt voor leraren).

Frank Cörvers studeerde algemene economie in Maastricht en Hannover, en promoveerde aan Maastricht University op een onderzoek naar de invloed van onderwijs en training op de internationale concurrentiepositie van industriesectoren. Hij werkte als docent aan de economische faculteit bij Maastricht University, en als onderzoeker, projectleider en leidinggevende bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ROA.

Hij is onder meer lid van de wetenschappelijke board van ITEM (Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility van Maastricht University), lid van Expertgroep Sociale Demografie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), lid van de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling (WRB) van het Ministerie van BZK en Platform31, en lid van de Adviescommissie Leerlingen en Studentramingen (ALS) van het Ministerie van OCW. Als toezichthouder bij Zuyd Hogeschool heeft hij de portefeuille onderwijs en onderzoek.

Hij publiceerde tientallen onderzoeksrapporten voor opdrachtgevers van onder andere ministeries, provincies, Europese instellingen, OECD, World Bank, en onderwijs- en branche-organisaties. Frank wordt als expert op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt regelmatig gevraagd voor advies en inspiratie bij overheden en adviesorganen (SER, Onderwijsraad, WRR, etc.).

(Bron: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/frank.corvers)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [50.66 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [215.66 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [425.38 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [534.22 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [589.54 KB]

Interessante websites:
de zoon van Geert Hofstede: gertjanhofstede.com
Een consultancy bedrijf dat de concept van Hofstede gebruikt in de eigen methodiek en adviestrajecten: National Culture (hofstede-insights.com)

Onderzoekend handelen – Inleiding

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [197.53 KB]

Inleiding Onderzoekende houding (eigen aan de leraar)
Onderzoekend handelen (observeerbaar gedrag) Professionele onderzoekscultuur (manier van doen en laten in de school) Professionele identiteit (de leraar-onderzoeker) 

Groep 1:VO Teamleren: Leerateliers: nu nog een sneeuwbaleffect (niet verspreiden) – (Nog niet online – onder embargo)

Groep 2:Het leren van leraren in een context van onderwijsvernieuwingen: waarom is het zo moeilijk? (Blz. 29 t/m 32)

Groep 3:Een stimulerende en kansen biedende werkomgeving voor leraren. Uit: Een op lerengerichte werkomgeving voor leraren in de school (Blz. 8 t/m 17).

Groep 4:Schoolleiders en schoolautonomie: ambities, drijfveren en verantwoording (Blz. 18 t/m 21). https://www.nro.nl/onderzoekende-houding-en-cultuur

Groep 5:Onderzoekend handelen in de dagelijkse praktijk (Figuur 1)

Groep 6:Praktijkgericht onderzoek in wisselwerking. 1. De huidige situatie in vogelvlucht (Blz. 4 t/m 9)

Groep 7:Startnotitie-Sleutels voor evidence-informed werken. 3.Sleutel mechanismen voor evidence-informed werken (Blz. 10 t/m 16)

Groep 8:PPT Jeroen Imants – Workshop Onderzoekende Houding (Dia. 11 en 14) https://www.nro.nl/nieuws/onderzoek-en-onderwijspraktijk-verbinden-vier-randvoorwaarden-voor-een-succesvolle

Bijeenkomst 4: Diversiteit en COVID-19

Profile photo of Eva van der Linden

Eva van der Linden is als arts-onderzoeker verbonden aan de afdeling Public & Occupational Health van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Als onderzoekers is zij geïnteresseerd in de impact van migratie op gezondheid, etnische verschillen in gezondheid en de interactie tussen genen en omgeving (epigenetica) in het ontstaan van ziekten. Haar promotieonderzoek richt zich op risicofactoren voor hart- en vaatziekten, en hoge bloeddruk in het bijzonder, bij Ghanezen in Ghana en Ghanezen die gemigreerd zijn naar Europa. In haar college “Diversiteit en COVID-19” wil zij aan de hand van concepten als etniciteit, sociale determinanten van gezondheid en ongelijkheid, nationaal en internationaal onderzoek naar etnische verschillen in het vóórkomen van COVID-19 bespreken.
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [775.96 KB]

Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Amsterdammers niet vaker besmet met coronavirus

Amsterdammers van Turkse, Surinaamse of Marokkaanse afkomst zijn niet vaker besmet geweest met het coronavirus dan Amsterdammers zonder migratieachtergrond. Het Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en expertisecentrum Pharos hebben nu gekeken naar de aanwezigheid van antistoffen in het bloed van 2500 Amsterdammers van verschillende komaf.

Alleen bij Ghanezen lag het percentage besmettingen hoger. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of niet-westerse migranten vaker ernstig ziek worden van het coronavirus.

De mensen die zijn onderzocht doen mee aan het zogenoemde HELIUS-project, licht hoogleraar public health aan het Amsterdam UMC Karien Stronks toe. Dat is een langjarig gezondheidsonderzoek onder 25.000 Amsterdammers van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Nederlandse afkomst.

Verschillende onderzoeken

Dit is een van de eerste onderzoeken naar de gezondheidseffecten van het coronavirus bij verschillende bevolkingsgroepen. Eerder bleek uit een analyse van de sterftecijfers door het CBS dat er in Nederland een lichte oververtegenwoordiging is onder migranten.

Het onderzoek dat nu is gepubliceerd zegt niets over het ziekteverloop bij mensen. Het liep tot begin oktober en omvatte de eerste en het begin van de tweede golf corona-besmettingen.

De Amsterdamse GGD constateerde in juni in eerder onderzoek dat niet-westerse migranten vaker met covid-19 in het ziekenhuis terechtkomen. Onder hen waren opmerkelijk veel Ghanezen. Om te kunnen bepalen hoe dat komt is nader onderzoek nodig, denkt Maria Prins, hoogleraar en hoofd infectieonderzoek en preventie bij de GGD in Amsterdam.

Bij mensen van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst is het percentage antistoffen tegen het coronavirus in het bloed vergelijkbaar met mensen zonder migratieachtergrond: zo’n 5 tot 7 procent. Maar bij Ghanezen heeft zo’n 25 procent antistoffen tegen het virus.

Opvallend is dat deze groep in het onderzoek aangaf de besmetting vaak niet op te merken, doordat men geen klachten merkt. Volgens de onderzoekers zijn mensen met een Ghanese achtergrond goed op de hoogte van de gedragsregels en leven ze die ook goed na.

Veel kleine baantjes

Volgens Charles Agyemang, hoogleraar migratie en gezondheid aan het Amsterdam UMC, zelf van Ghanese afkomst, heeft het hoge aantal besmettingen waarschijnlijk te maken met hun werk. Ze hebben vaker dan anderen veel kleine baantjes. Zij werken bijvoorbeeld als schoonmaker op Schiphol, in het ziekenhuis of bij mensen thuis. Daardoor kunnen ze zichzelf lastiger beschermen.

Er zijn ook fysieke factoren die kunnen meespelen, zegt Agyemang.”In Afrika slaat de ziekte veel minder hard toe dan in veel westerse landen. Dat kan te maken hebben met het gestel van mensen met een Afrikaanse achtergrond.”

De uitkomst van het onderzoek laat zien dat er misschien andere richtlijnen moeten komen voor Ghanezen voor het testen. Als ze geen symptomen hebben, laten ze zich immers minder testen. De GGD in Amsterdam werkt nu na aan een aparte aanpak voor deze bevolkingsgroep.

Bron: https://nos.nl/artikel/2357324-turkse-marokkaanse-en-surinaamse-amsterdammers-niet-vaker-besmet-met-coronavirus.html