Indeling leerlingen + criteria

6VWO
0. Leon Verbakel
1. Ingeborg van Duijn
2. Tijmen Hoff
3. Hilde van der Loop
4. Matt Kanters
5. Jorianne Raaijmakers
6. Hanna Rongen
7. Noah Roos
8. Nina van Dixhoorn
9. Aline Smits
10. Anne van Veghel
11. Sterre Verstegen

5VWO
0. Jordan Theihzen
1. Julie Bongers
2. Nele van Uden
3. Youp van Dillen
4. Iris van Druten
5. Fieke van Gerwen
6. Mees Robben
7. Kayleigh Hummel
8. Max Karimoen
9. Senna Manders
10. Zoë van Otterdijk
11. Süreyya Özil
12. Mila Poldermand
13. Martijn Groen
14. Max Schraven
15. Giel Smits
16. Dirkje Beckers
17. Romee Brans
18. Josephine Blokker

Criteria (20 punten per criterium)

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Relevantie (20p)
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay aansluit bij het gekozen citaat. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij de focus op het onderwerp of de problematiek in het citaat kunnen vasthouden.

Filosofisch begrip (20p) 
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay overtuigend aantoont dat de deelnemers filosofische begrippen en theorieën correct verwoorden, toepassen of herkennen. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij een inhoudelijke kennis van de filosofie hebben.

Consistentie (20p)
Punten worden toegekend op grond van de kwaliteit inzake argumentatie, redenering en analyse. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij filosofische vaardigheden als verheldering, analyse en logisch redeneren overtuigend beheersen.

Coherentie (20p)
Dit onderdeel betreft de formele structuur van het essay. Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay geordend, leesvriendelijk en overzichtelijk opgesteld is. Met andere woorden, de deelnemers tonen overtuigend aan dat zij hun essay met behulp van alinea’s, tussenkoppen, voetnoten, tussentijdse samenvattingen of aankondigingen (denkstappen) kunnen structureren.

Originaliteit (20p)
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay een persoonlijke toon heeft, of de persoonlijkheid van de deelnemers doorklinkt in hun tekst. Dit criterium is vaak controversieel of multi-interpretabel. Originaliteit betreft in dit geval niet het baanbrekende gehalte van het essay, maar de persoonlijkheid van de tekst.

Uitmuntende essays scoren goed op alle criteria. Deel deze beoordelingscriteria vooral met je leerlingen zodat ze weten waar ze op worden beoordeeld, en voel je vrij om ze met behulp van deze criteria concreet voor te bereiden op de Olympiade.