Scepticisme – par. 1.1

  1. Wat betekenen de begrippen ‘gerede twijfel’, causaliteit en ‘alternatief scenario’?Bekijk de scene “The Man Who Wasn’t There” uit 2001. 
  2. Wat is de strekking van Advocaat Freddy Riedenschneider wanneer hij zegt: “Looking at something, changes it”?
    (Voor meer natuurkundige onderbouwing is het wellicht interessant om naar de Quantum technologie te vragen bij de natuurkunde docent)
  3. Waar ligt de grens? Wanneer is het niet meer redelijk om te twijfelen? Heeft de advocaat een punt of niet?

Filmtip: Lucy de B. met bijbehorende tekst van filosoof Ton Derksen.