Scepticisme – par. 2.1+2.2 + 2.3 – vragen

 1. Waar staat het metafysisch scepticisme voor?
 2. Wat is volgens Immanuel Kant het schandaal van de filosofie?
 3. Wat is naïef realisme en hoe verhoudt het naïef realisme zich t.o.v. het standpunt van de waarnemer?
 4. In hoeverre is het standpunt van de waarnemer problematisch als het gaat om het met zekerheid stellen dat de zintuiglijke ervaring geen illusie of hallucinatie is?
 5. Er zijn drie soorten gedachte-experimenten: tegenfeitelijk, conceptueel en evaluatief (lees: pagina 39+40 uit hvvdt). Geef antwoord op de volgende drie vragen.
  Een tegenfeitelijk gedachte-experiment zou de volgende vraag stellen: Op zoek naar het ideale onderwijssysteem. Hoe verloopt deze zoektocht naar het ideale systeem wanneer er alleen maar naar de waarneembare werkelijkheid zou worden gekeken?
  Een conceptueel gedachte-experiment zou de volgende vraag stellen: Hoe ziet een school eruit waar leerlingen en leraren rekening houden met de waarneembare werkelijkheid enerzijds maar ook de dreiging en bewustwording van een mogelijk naief realisme?
  Een evaluatief gedachte-experiment: Wat zou jij doen en wenselijk vinden als je jouw ideale school zou mogen oprichten en je op zoek moet gaan naar het beste onderwijs?
 6. Leg uit waarom, bij Locke, het idee van een Tabula Rasa niet op gespannen voet staat met de aangeboren vermogens. Verwerk in je antwoord het begrip innate knowledge.
 7. Wat is het verschil tussen primaire en secundaire eigenschappen. Kun je een voorbeeld geven a.d.h.v. een object?
 8. Geef een definitie van het begrip indirect realisme.
 9. Zoek op en leg uit wat het verschil is tussen inductie, deductie en abductie.
 10. Wat zijn dispositionele eigenschappen? Kun je een aantal voorbeelden noemen?
 11. Wat bedoelde Berkeley met zijn uitspraak Esse Est Percipi?
 12. Welke filosofische kritiek kun je inbrengen tegen het solipsisme?
 13. Waar staat subjectief idealisme en objectief idealisme voor?

Nadrukkelijk advies: lees de oorspronkelijke tekst blz. 169

Optioneel: Lees de tekst uit “De wereld van Sofie”. Erg leerzaam!