Scepticisme – par. 5.6 + 5.6

  1. Wat is het verschil tussen de wetenschappelijke overtuigingen binnen een paradigma (Kuhn) en religieuze overtuigingen in de context van het geweten (Bayle)?
  2. Wat zijn de overeenkomsten als het gaat om het fundament voor de overtuigingen? Verwerk in je antwoord de begrippen rationaliteit en onderlinge samenhang.
  3. Mensen bezitten bepaalde mens – en/of wereldbeelden. Deze wereldbeelden kunnen “in minder of meerdere mate samenhangen” (p. 149). Wanneer is er sprake van een wereldbeeld op grond van een samenhangende theorie? (Verwerk in je antwoord de begrippen consistentie en coherentie).
  4. Forum voor Democratie bouwt voor op een “totaalvisie”: “Als enige politieke beweging handelen wij vanuit een totaalvisie op de grote problematiek die nu in Nederland speelt: we hebben ongetwijfeld op bepaalde punten overlap met allerlei partijen, maar Forum voor Democratie wil niet alleen de symptomen van de huidige crisis aanpakken (zoals de ongecontroleerde immigratie, de uitzichtloze euro, het verslechterend onderwijs, en het onhoudbare zorgstelsel); vooral richten we ons op de achterliggende oorzaak: het politieke systeem zélf. Je gaat een huis niet verbouwen als de fundamenten verrot zijn. We moeten beginnen bij de basis: ons politieke systeem stamt uit 1848 en sluit niet meer aan bij deze tijd en bij de wensen van de kiezers.” (https://forumvoordemocratie.nl/standpunten) Een totaalvisie is vergelijkbaar met een wereldbeeld. In hoeverre wordt deze totaalvisie gefundeerd door een samenhangende, coherentie theorie? Is deze theorie in z’n geheel consistent?
  5. Ben je het eens dat de traditionele politieke partijen binnen het huidige politieke systeem aan symptoombestrijding doen in plaats van dat ze de achterliggende oorzaak (het politieke systeem zelf) zouden moeten aanpakken? Wat is er volgens Baudet mis met het politieke systeem?
  6. In hoeverre biedt Baudet, volgens jou, een bruikbare veranderstrategie (en welke standpunten horen hierbij) die het politieke systeem zelf aan de wortels kan gaan veranderen?
  7. Op 22 maart 2019 spreekt op de UVA de wereldberoemde cultuurfilosoof Peter Sloterdijk over het idee van belasting betalen (https://www.folia.nl/actueel/128037/filosoof-peter-sloterdijk-laat-iedereen-vrijwillig-belasting-betalen). Zijn stelling is dat belasting betalen een vrijwillige aangelegenheid zou moeten zijn. Dit zou nogal een systeemverandering teweeg brengen. Een verandering gebouwd op wat Plato al Thymos (trots en morele kracht) noemde. Sloterdijk stelt dat de afgelopen 200 jaar het belastingstelsel is gebouwd op Eros (inhaligheid) en dat het beeld hieruit voortkomt dat de staat mensen moet verplichten belasting te betalen. Sloterdijk geeft aan dat de mens niet alleen inhalig is, maar ook beschikt over trots en morele kracht. A. Kun je conceptueel gedachten-experiment houden, waarbij je je een wereld voorstelt waarin mensen zelfstandig belasting moeten gaan betalen? B. Zijn er nog meer veranderingen die aan de wortels van het (politieke) systeem drastische (systeem)veranderingen teweeg zouden brengen?
  8. Naast Thierry Baudet zijn er meer mensen die veel kritiek krijgen en veelal zelfs geboycot wordt of het zwijgen wordt opgelegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Maarten van Rossem. Van Rossem geeft in een interview (https://www.vn.nl/maarten-van-rossem/) aan dat hij twee keer in het verleden is geboycot omdat hij de algemene consensus niet deelde. Van Rossum en Baudet staan ideologisch mijlenver van elkaar, maar daar gaat de vraag niet over. In lijn met Bayle en Augustinus wordt hier de vraag gesteld naar de mate waarin wij tolerant moeten zijn voor andersdenkenden met overtuigingen die tegen het heersende gezonde verstand ingaan. Hoe denk jij hierover?
Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [289.67 KB]