Wetenschapsfilosofie – vragen week 6

 1. Leg aan de hand van Cecile’s verhaal uit wat de correspondentietheorie inhoudt.
 2. Bekijk de missie en visie van het Udens College en leg uit in hoeverre deze missie en visie coherent is. Zie:https://www.udenscollege.nl/udens/missie-en-visie/.
 3. Werk een gedachte-experiment uit waarbij je feiten stipuleert, maar vanuit verschillende mogelijke verklaringen voortkomen.
 4. Bekritiseer het coherentisme vanuit het idee dat het moeilijk is om bepaalde informatie “juist” te beoordelen. Wat is juist, wat is de juiste informatie?
 5. Wat zijn de overeenkomsten tussen wetenschappelijke en activistische sceptici en de pyrronisten?
 6. Wat zijn de verschillen tussen wetenschappelijke en activistische sceptici en de pyrronisten?

  Lees “het juiste alternatief” van Karin den Heijer. https://didactiefonline.nl/blog/vriend-en-vijand/het-juiste-alternatief
 7. In hoeverre biedt Karin den Heijer het “juiste alternatief”? Op basis van welk coherent systeem, beoordeelt den Heijer het “juiste alternatief”?
 8. Hoe denk je zelf over Het Alternatief van Rene Kneyber en het juiste alternatief van Karin den Heijer en wat zijn de verschillen en overeenkomsten?
 9. Wat is het demarcatiecriterium?
 10. Leg uit waarom de Duhem-Quine stelling problematisch is als het gaat om het fundament en daarmee het waarheidsgehalte van iedere (wetenschappelijke) theorie?
 11. Wat is het verschil tussen de context van de ontdekking en de context van de bevestiging van de verantwoording? Wat is relevant en wat is irrelevant?