(4VWO) – Vrijheid en verantwoordelijkheid

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Inleiding: Door de wetenschappelijke inzichten uit de 19de en 20ste eeuw ligt zinloosheid op de loer in het leven van de mens. Evolutieleer en het determinisme bedreigen onze ziel, onze uniciteit en onze vrijheid. Na een inleiding in de
fenomenologie duiken we in het existentialisme, waar filosofen betogen dat het leven juist wél zin heeft, dat de mens
fundamenteel vrij is en dat de mens verantwoordelijk is voor zijn keuzes. Elk van deze concepten wordt specifiek gerelateerd aan de belevingswereld van de leerlingen. Zij bevinden zich immers rond de leeftijd waarop velen hun eerste existentiële crisis(je) beleven. De volgende filosofen passeren de revu: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Carl Jung en Maurice Merleau-Ponty.