Categorie: Wat maakt de mens? Inleiding

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wat maakt de mens? Inleiding

Algemene eindtermen 2. De kandidaten kunnen een begripsanalyse maken van de begrippen ‘het wezen van de mens,‘lichaam’ en ‘techniek’. Daartoe kunnen zij: 3. De kandidaten kunnen verschillende manieren waarop wetenschap en techniek de filosofische vraagnaar de mens beïnvloeden herkennen, uitleggen, vergelijken, toepassen en evalueren aan de handvan voorbeelden en casussen 4. De kandidaten kunnen uitleggen…
Lees meer