Categorie: Ethiek – par. 2.4

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Ethiek – 2.4 – vragen

Wie is de grondlegger van de deugdenethiek? Wat is een deugd? Wat wordt bedoeld met “interne doelgerichtheid”? Wat is het verschil tussen interne doelgerichtheid en bijvoorbeeld externe doelen zoals een leerdoel (waarbij een leerdoel wellicht poogt interne doelen te representeren maar daarmee nog niet samenvalt)? Filosoof en onderwijskundige Gert Biesta spreekt over opvoeding van pubers…
Lees meer

Ethiek – 2.4 – antwoorden

Wie is de grondlegger van de deontologie? Immanuel Kant Waarom wordt deontologie ook wel plichtenethiek genoemd? Wat is de maatstaf binnen de deontologie/plichtenethiek? A. Het is een individuele afweging, B. De maatstaf is wat iemand individueel zou willen dat iedereen zou doen. Wat is het verschil tussen de maatstaf van het consequentialisme en de plichtenethiek?…
Lees meer