Categorie: Wijsgerige Antropologie (2)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wijsgerige antropologie – par. 1.2 – antwoorden

Leg uit wat de kern is van het dualisme en verwerk hierin de begrippen lichaam en geest en de filosoof Plato en zijn ideeënleer. Dualisme is het idee dat de geest en het lichaam… het denken en de wereld buiten ons, van elkaar gescheiden zijn. Vandaar dat Plato in zijn Ideeënleer de scheiding maakt tussen…
Lees meer

Wijsgerige antropologie – par. 1.2 – vragen

Leg uit wat de kern is van het dualisme en verwerk hierin de begrippen lichaam en geest en de filosoof Plato en zijn ideeënleer. Leg uit wat de kern is van Descartes’ substantiedualisme. Verwerk hierin ook de begrippen res extensa en res cogitans. Wat wordt er bedoeld met het interactieprobleem? Is er een verband tussen…
Lees meer

Wijsgerige – antropologie – par. 1.1 – antwoorden

1.1 Wat is wijsgerige antropologie Kernbegrippen: ziel. lichaam en zelf. Leg aan de hand van Plato’s allegorie van de Grot uit, hoe Plato denkt over het lichaam en de ziel. Wat is volgens Plato een lichaam en een ziel? Het lichaam is slechts het vervoersmiddel van het brein, de geest, de ziel. De tastbare werkelijke…
Lees meer