Categorie: Hvvdt – par. 5.1

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Waarheidstheorieën

Er zijn vier waarheidstheorieën: 1. Correspondentietheorie (lees: Hvvdt par. 5.1) 2. Coherentietheorie (lees: Hvvdt par 5.1) 3. Conventietheorie (bekijk filmpje 1) 4. Pragmatische theorie (bekijk filmpje 2) Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig: a. Het oefenen in het systematisch bespreken van een maatschappelijk probleem vanuit deze vier waarheidstheorieën. b. Het klassikaal presenteren van deze…
Lees meer