Waarheidstheorieën

Er zijn vier waarheidstheorieën:

1. Correspondentietheorie (lees: Hvvdt par. 5.1)
2. Coherentietheorie (lees: Hvvdt par 5.1)
3. Conventietheorie (bekijk filmpje 1)
4. Pragmatische theorie (bekijk filmpje 2)

Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig:

a. Het oefenen in het systematisch bespreken van een maatschappelijk probleem vanuit deze vier waarheidstheorieën.
b. Het klassikaal presenteren van deze bespreking.

Benodigdheden:

I. Klassikale uitleg over de verschillende begrippen.
II. Uitgewerkte begripsanalyses van de begrippen correspondentie, coherentie, conventie en pragmatiek.
III. Paragraaf 5.1 uit het 6VWO eindexamenboek “Het voordeel van de twijfel” over correspondentie en coherentie.

Het voordeel van de twijfel, paragraag 5.1:

Filmpje 1:

Filmpje 2: