Categorie: HGL – Week 11

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

HGL – Week 11

33. De kandidaten kunnen uitleggen dat MacIntyre het deugdbegrip actualiseert met behulp van de begrippen practice, internal goods en external goods. Daarbij kunnen zij dit deugdbegrip toepassen op praktijken zoals sport, bedrijfsleven, media en onderwijs. Op pagina 187 wordt het “streven naar een abstract rationele grondslag voor de moraal” begrepen als een weg naar de…
Lees meer