Categorie: Wat maakt de mens? Inleiding – vragen

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wat maakt de mens? Inleiding – vragen

Op pagina 14 worden drie mogelijke antwoorden geven op de vraag naar het wezen van de mens. Deze drie zijn:I. De mens als Animal Rationale / redelijk dier (Aristoteles)II. De mens als Res Cogitans (denkend ding) in tegenstelling tot het dier dat slechts bestaat als Res Extense (uitgebreid ding, lichaam).III. De mens als Christelijke kroon…
Lees meer