Categorie: HGL – Week 14

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

HGL – Week 14

Hoofdstuk 8 De Januskop van instituties (8.2 t/m 8.4 en 8.6)41. De kandidaten kunnen een definitie geven van het begrip institutie en het onderscheid aangeven tussen harde en zachte instituties. Daarbij kunnen zij beargumenteren dat het goede leven zonder instituties niet denkbaar is maar dat instituties ook een bedreiging kunnen zijn voor het goede leven.…
Lees meer