Categorie: HGL – Week 24

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

HGL – Week 24

67. De kandidaten kunnen uitleggen wat nihilisme bij Nietzsche inhoudt. Daarbij kunnen zij uitleggen:  wat Nietzsche verstaat onder de Übermensch;  welke invloed het idee van de Übermensch heeft gehad op de ontwikkeling van de westerse cultuur. Op pag. 302 wordt gesproken over “de zin van het menselijk handelen”. Het gaat hierbij om de…
Lees meer