Wetenschapsfilosofie – les 4

Vraag 16: Theoriegeladen is het idee dat ieder mens, en daarmee dus ook iedere waarnemer, nog voordat hij of zij waarneemt “geladen” is met een achtergrond/traditie/theorie. Als je als waarnemer als weet hebt van een bepaalde theorie, dan is het moeilijk om naar iets te kijken zonder deze theorie in het achterhoofd. Daarmee wordt de waarneming gekleurd.

Voorbeeld: Wanneer een natuurkundige naar het universum kijkt, dan kijkt deze met de theorie E=mc2 van Einstein in het achterhoofd. De natuurkundige zal nooit meer naar het heelal kunnen kijken zonder aan deze theorie te denken.

Vraag 17: De oude wel, maar later is men deze theorie anders gaan interpreteren. Op het moment dat theorieën anders geïnterpreteerd kunnen worden, dan wordt falsificeren ook onmogelijk.

Volgelingen moesten met een andere interpretatie komen om de theorie van Marx overeind te kunnen houden.

Het gevolg was dat de theorie niet meer wetenschappelijk kon worden genoemd omdat deze niet meer gefalsificeerd kon worden.

Vraag 18: Eigen opdracht! Gaan we behandelen tijdens de les!