Categorie: Socratische gesprek & filosofisch essay

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Socratische gespreksvoering

Inleiding over de kaders voor een socratisch gesprekLaten we eens a.d.h.v. de kaders voor een socratisch gesprek gaan onderzoeken hoe we met elkaar op school socratische kunnen voeren, wat we hiervoor moeten doen en waarom dat belangrijk is.

Filosofische essay – beoordelingscriteria

RelevantiePunten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay aansluit bij het gekozen citaat. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij de focus op het onderwerp of de problematiek in het citaat kunnen vasthouden. Filosofisch begrip Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay overtuigend aantoont dat de…
Lees meer

Filosofisch essay – structuur (voorbeeld)

Alinea 1: Begin in de eerste alinea met een pakkende inleiding waarmee jullie ethisch-filosofisch probleem meteen duidelijk wordt. Omschrijf dit probleem duidelijk en concreet. Vervolgens stel je de filosofische vraag. Een filosofische vraag/stelling begint bijna altijd met “Waarom (het belangrijk is) (…)”. Met deze waarom vraag maak je duidelijk waarvoor het belangrijk is om dit…
Lees meer

Beoordelingscriteria filosofisch essay

http://www.mit.edu/~yablo/writing.html Your paper must offer an argument. It can’t consist in the mere report of your opinions, nor in a mere report of the opinions of the philosophers we discuss. You have to defend the claims you make. You have to offer reasons to believe them. So you can’t just say: “My view is that…
Lees meer