Categorie: Scepticisme – par. 4.2

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 4.2 – vragen

Waar staat de theoretische positie Solipsisme voor? Geef een duidelijke begripsdefinitie. Leg uit dat de eerste drie stappen van Descartes’ twijfelexperiment, resulterend in Decartes’ bekende uitspraak “Cogito Ergo Sum”, aansluit bij de positie van het solipsisme. Lees ook nog eens de PPT van hoofdstuk 1: https://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/scepticisme-hoofdstuk-1-ppt/ Descartes gaat vervolgens “voorbij het solipsisme”. Welke vervolgstappen zet…
Lees meer

Scepticisme – par. 4.1 – antw.

Ga naar de (Google) app-store en download de Eliza app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cc.eliza. Probeer de app een beetje uit. Stel eens een paar vragen. Kun je je voorstellen dat midden jaren 60 veel mensen toen dachten dat Eliza een echt mens is? Eigen mening. In hoeverre laat Eliza voor het eerst het probleem van “Andere Geesten” zien? Verwerk…
Lees meer