Categorie: Wat is filosofie? School of Athens

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wat is filosofie? The School of Athens

NBI – School of Athens (Scuola di Atene) (newbanner.com)