Categorie: HGL – Week 7

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

PPT – HGL – Week 7

HGL – Week 7

Hoofdstuk 6 De moderniteit en de vrije markteconomie: het goede leven op een vulkanische breuklijn (6.2 t/m 6.5)  De vier aspecten van de moderniteit zijn individualisering, rationalisering, technologisering en institutionalisering (p. 137). Hoofdstuk 5 behoort niet tot het eindexamen, maar is mijns inziens wel een noodzakelijke brug naar een helder begrip van deze vier aspecten…
Lees meer