Categorie: Scepticisme – par. 3.2

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 3.2 – vragen

1.      Definieer het begrip fallibilisme. a.      Leg uit waarom het fallibilisme kritisch is ten opzichte van het foundationalisme. b.      Waarheid kunnen we definiëren aan de hand van de correspondentie – en de coherentietheorie. Waarheid correspondeert met de feiten of is coherent met een bepaalde theorie/denksysteem. Pragmatisten kijken vooral naar het maatschappelijke nut. Ze gaan om met de dingen…
Lees meer