Scepticisme – hfdst. 2

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.