Categorie: HGL – Week 9 – Tronto

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

HGL – Week 9 – aantekeningen

Resumé (waar komen we vandaan?) Industrialisatie Breuk met het verleden (van feodaal stelsel naar burgerij) Materialisme (productie en beschikbaarheid van producten neemt toe) Locke   Bezit (producten door menselijke creativiteit) -> onvervreembare rechten -> rechtsstaat (trias politica) -> bescherming van bezit (niet door natuur, maar door de mens / cultuur georganiseerd. Voorbeeld: Russisch kapitaal door…
Lees meer