Categorie: Filmfilosofie (4)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Filmfilosofie (4)

Aristoteles gaf aan dat het plot, het belangrijkste component is van een Griekse tragedie. Echter, we hebben ook gezien dat gegeven tijd, plaats en bewegend beeld, de film veel meer elementen in zich draagt dan een traditionele Griekse tragedie. Deze week gaan we iets dieper in op het aspect van het narratief (het verhaal). Hierbij…
Lees meer