Categorie: Wetenschapsfilosofie – les 8

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wetenschapsfilosofie – week 8 – ant.

Par. 5.4 Bekijk het onderstaande filmpje. Wat verstaat Thomas Kuhn onder een paradigmashift? Een paradigma is een denkmodel die een set aan regels, voorschriften en/of theorieën omvat. Een shift staat voor een verschuiving. In een crisis bestaan er twee of meerdere paradigma’s op een bepaald onderwerp. Je kunt dan bijvoorbeeld naar het onderwijs kijken vanuit…
Lees meer