Categorie: Bijeenkomst 12

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Bijeenkomst 12: Schoolbeleid- en organisatie in tijden van corona

Ad van Kemenade is de directeur-bestuurder van het Udens College. Hij zal ingaan op de dilemma’s, effecten en reflectie t.a.v. het Udens College als leergemeenschap voor het leven. Als voorbereidend leeswerk heeft hij een drietal mooie artikelen gegeven, waarvan wij aan jullie willen vragen om deze van te voren door te lezen. Hieronder staan de…
Lees meer