Categorie: Scepticisme – par. 3.1

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 3.1 – vragen

1. Definieer het begrip epistemologisch scepticisme a. Wat betekent het begrip episteme? b. Wat betekent het begrip scepticisme? c. Wat zij de verschillen en overeenkomsten tussen academische sceptici en pyrronisten? 2. Om over “kennis van feiten” te kunnen spreken, moet kennis aan een aantal voorwaarden voldoen? Welke twee voorwaarden zijn dit? 3. Waar staat het…
Lees meer