Categorie: Filmfilosofie (5)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Filosofie (5) – vragen 9.3

Leg uit wat Kant met reflectie bedoelt. Verwerk in je antwoord de begrippen verbeeldingskracht, belangeloosheid en autonomie. Geef een voorbeeld van subjectieve algemeenheid. Geef een eigen voorbeeld waarbij de scheidslijn tussen enerzijds belangen en anderzijds de subjectieve ervaring van schoonheid moeilijk te leggen is. Leg uit hoe Schiller politiek en kunst met elkaar verbindt. Wat…
Lees meer

Filmfilosofie (5) – antwoorden week 3 en 4

Week 3: Om over filmfilosofie te spreken kunnen we ons beperken tot de theorie over film. Echter, filmtheorie is het domein van de filmwetenschappen. Filmfilosofie zou wellicht beter kunnen vertrekken vanuit het idee van Poetics zoals omschreven door Aristoteles. Aristoteles gaat in Poetics op zoek naar de eigenschappen van een Griekse tragedie (toneelstuk). Eigenlijk is…
Lees meer