Parlementaire democratie (1)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Parlementaire democratie (1)

De oude Grieken gebruikten het begrip “polis” om een stad/stadstaat uit te drukken. Mensen woonden dus samen in een polis. Wanneer grote groepen mensen samenleven in de polis, is het noodzakelijk om afspraken te maken en taken te verdelen. Denk hierbij aan een soeverein heerser (zie ook Thomas Hobbes), opgeschreven recht (wetboeken), sociale instanties (scholen, ziekenhuizen) en mensen die besluiten maken. In een dictatuur beslist een iemand of een groepje welke besluiten er worden gemaakt voor de grote groep mensen in de polis. In een democratie beslist de grote groep mensen in de polis wie besluiten mogen maken voor de grote groep mensen.
Het woord politiek komt dan ook van het woord “polis” en een politicus is iemand die voor de mensen in de polis besluiten maakt zodat de mensen in de polis in grote getale samen kunnen leven.

Hieronder staan twee filmpjes die wellicht helderheid kunnen geven over twee onderliggende concepten die spelen bij de manier hoe mensen besluiten maken. De ene is macht. Wanneer we een begrip kunnen vormen van macht, begrijpen we wellicht ook de manier hoe staten/landen macht verdelen en daarmee de staatsvorm zelf. Politiek gaat in die zin ook over de verdeling van macht! Wie kan beslissen over de groep, heeft als het ware “macht” over de groep.
Het tweede filmpje gaat over identiteit. Voor velen zijn de landen zoals deze voor ons nu bekend zijn, en het bijbehorende paspoort, vaststaande gebieden. Echter, de landen zoals we deze kennen en het bijbehorende paspoort, zijn nog niet zo oud. Toch verbinden veel mensen hun “identiteit” aan een land. Dit is interessant omdat dit fenomeen, het verbinden van “wie je bent” met het land waarin je woont, veel positieve maar ook negatieve gevolgen heeft.

Deze twee filmpjes dienen als introductie en aanvulling op hoofdstuk 1: Wat is democratie?

Macht:

 

Nationale identiteit:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 × 5 =