Categorie: Wat maakt de mens? Kwestie 2

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Kwestie 2: Eindtermen

InleidingPlessner (kwestie 1, standpunt 2) stelt dat het wezen van de mens is dat ze zichzelf steeds opnieuwvormgeeft en dus geen vaste kenmerken heeft. Dat betekent dat het onmogelijk is om een mensbeeldvanuit een derdepersoonsperspectief uit te tekenen dat universeel geldig is en niet historisch is bepaald.De essentie van de mens is dat zij geen…
Lees meer