Categorie: Propositielogica

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Propositielogica – online oefeningen + antwoorden t/m 16

https://ie8.ieonchrome.com/#http://logic.philosophy.ox.ac.uk/tableau3/applet.htm De F5 knop kun je niet gebruiken, omdat dan de webpagina gaat refreshen. Je kunt via help -> show keys help -> het v-teken dat bij F5 hoort knippen en plakken.      

Propositielogica – Tree Proof Generator

https://www.umsu.de/logik/trees/

Propositielogica

Logica waarheidstabellen    

Propositielogica