Categorie: Scepticisme – par. 5.1

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 5.1

Leg aan de hand van Cecile’s verhaal uit wat de correspondentietheorie inhoudt. Bekijk de missie en visie van het Udens College en leg uit in hoeverre deze missie en visie coherent is. Zie: https://www.udenscollege.nl/udens/missie-en-visie/. Werk een gedachte-experiment uit waarbij je feiten stipuleert, maar vanuit verschillende mogelijke verklaringen voortkomen.

Scepticisme – par. 4.5 – 4.7 – antw.

Paragraaf 4.5 Leg uit dat er parallellen zijn tussen a. de mogelijkheid van zombies en de mogelijkheid van hallucinaties en b. de mogelijkheid van spectruminversie en de mogelijkheid van illusies. Een filosofische zombie (pag. 115) beschikt over eenzelfde binnenwereld als een niet filosofische zombie. Beiden registreren zaken uit de buitenwereld op eenzelfde manier. De manier…
Lees meer