Categorie: Wijsgerige Antropologie (9)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wijsgerige antropologie – par. 1.5 (2) – antwoorden

Bekijk het filmpje “Durf te denken” over Foucault. Wat wordt bedoeld met het “Einde van de (rationele) mens?”? Verwerk hierin Foucaults voorbeeld van de ui die uit verschillende schillen bestaat maar als zodanig geen kern heeft. Wat de mens is, kent geen kern net zoals de ui. De mens is als het ware gevormd in-de-wereld. En…
Lees meer