Categorie: HGL – vragen – week 7, 8 en 9

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.