Een niet onderzochte les is het niet waard om te doceren.

Je kunt niet de leugen niet willen opgeven en de waarheid zeggen. (L. Wittgenstein)

De vraag naar de techniek

Heidegger – De vraag naar techniek Volgens Martin Heidegger moeten we ons niet op de mens zelf, maar op de relatie tussen de mens en de wereld richten om erachter te komen op welke manier we bestaan. Essentieel aan de mens is volgens Heidegger dat we altijd dingen aan het bedenken, uitvinden en maken zijn.…
Lees meer

De mens als machine (La Mettrie)

La Mettrie was 18de eeuwse arts en filosoof. Hij is een van de grondleggers van het materialisme. Dit is het idee dat de mens en de machine niet veel van elkaar verschillen. Op de website van Tilburg University, kunnen we het volgende lezen: “De gedachte dat de mens een soort machine zou zijn lijkt erg…
Lees meer

Het derde persoonsperspectief Jurriën Hamer

Het derdepersoonsperspectief van Victor Lamme en Jurriën Hamer Deze week stuiten we voor het eerst (maar zeker niet voor het laatst) op een belangrijke splitsing in mensbeelden: die van het eerste- en het derdepersoonsperspectief. Volgens Wilfrid Sellars (1912-1989), een bekende Amerikaanse filosoof, is het verklaren van het verschil tussen deze twee perspectieven zelfs het belangrijkste…
Lees meer

Daniël Dennett (door Michiel Hekkens)

Daniel Dennett – De evolutietheorie als ‘universeel zuur’Datum: 25 november 2021Klas: 4 VWO Onderwerp: Vrijheid en Verantwoordelijkheid week 1 Daniel Dennett is een hedendaagse Amerikaanse filosoof, die de evolutietheorie van Darwin typeert als een ‘universeel zuur’. Net als een zuur bijt het zichzelf overal een weg doorheen. De evolutietheorie blijft niet braaf binnen het domein…
Lees meer

Victor Lamme – De vrije wil bestaat niet

Milou Sluis schrijft in het opiniestuk “De vrije wil verwerpen” als reactie op Victor Lamme het volgende: ““Zo verwijst hij (Victor Lamme) naar experimenten waaruit zou blijken dat menselijk gedrag volledig wordt gedetermineerd door socio-economische, culturele en biologische factoren, en dat wat wij de vrije wil noemen slechts een illusie is. In werkelijkheid besluiten onze…
Lees meer

Charles Darwin – vragen

Definieer het begrip evolutie. Leg aan de hand van een eigen voorbeeld uit wat Bas Haring verstaat onder de twee soorten van evolutie. Geef hierbij ook aan wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee soorten van evolutie. Verwerk hierin ook de drie criteria van (culturele) evolutie. Welke rol speelt toeval in de evolutietheorie?…
Lees meer

Charles Darwin (evolutietheorie)

Evolutie van soorten en ideeën Waarom zorgen mensen voor hun familie? Hoe zijn onze normen en waarden ontstaan? Bas Haring onderzoekt dit soort vragen vanuit het perspectief van de evolutietheorie. Hij beargumenteert dat niet alleen plant- en diersoorten een evolutieproces doormaken, maar dat ook ideeën onderhevig zijn aan het evolutieproces. Bas Haring, Kaas en de evolutietheorie (2001)…
Lees meer