Lesgeven in het bos

Geef een reactie
Meer lezen...

HGL – Week 25

Geef een reactie

70. De kandidaten kunnen uitleggen wat de transformatie-economie inhoudt. Daarbij kunnen zij twee implicaties van de markteconomische spiritualisering weergeven en beoordelen (mythische en religieuze eeuw door commerciële belevingsgerichte bedrijven en, zingeving als vluchtige consumptiecultuur). De transformatie-economie is een economie waarin de mens de behoeftes wil bevredigen. Het betreft hier een specifiek type behoeftes namelijk belevenissen. […]

Meer lezen...

HGL – Week 24

Geef een reactie

67. De kandidaten kunnen uitleggen wat nihilisme bij Nietzsche inhoudt. Daarbij kunnen zij uitleggen:  wat Nietzsche verstaat onder de Übermensch;  welke invloed het idee van de Übermensch heeft gehad op de ontwikkeling van de westerse cultuur. Op pag. 302 wordt gesproken over “de zin van het menselijk handelen”. Het gaat hierbij om de […]

Meer lezen...

Filosofie – Periode 4 – 2020

Geef een reactie
Meer lezen...

HGL – Week 23

Geef een reactie

66. De kandidaten kunnen uitleggen wat wordt bedoeld met de vraag naar zin. Daarbij kunnen zij deze vraag:  in verband brengen met het goede leven en de vrije markt;  benaderen vanuit religieus, moreel en politiek-ideologisch perspectief. De vraag naar zin is de oervraag van de filosofie. Bepalend is de plek die de mens […]

Meer lezen...

HGL – Week 22

Geef een reactie

64. De kandidaten kunnen de benadering van de natuur van Latour uitleggen. Daarbij kunnen zij:  uitleggen wat er volgens Latour mis is met het subject-object schema;  weergeven wat de radicaal empirische interpretatie van onze ervaring inhoudt;  beoordelen of deze benadering een goed alternatief voor het subject-objectschema biedt. Het denken dat we allemaal […]

Meer lezen...

Filosofie Eindexamen Symposium – Hoofdstuk 2

Geef een reactie
Meer lezen...

HGL – Week 21

Geef een reactie

61. De kandidaten kunnen de volgende vijf soorten argumenten in het milieudebat uitleggen, beoordelen, toepassen en er voorbeelden van geven: actueel antropocentrisch, intergenerationeel, geen lijden toebrengen aan wat lijden kan, intrinsieke waarde van de natuur en deep ecology. Antropocentrisch denken: de mens (antropos) staat centraal. De mens is de maat der dingen. De mens bepaalt […]

Meer lezen...

HGL – Week 20 – par. 7

Geef een reactie

56. De kandidaten kunnen de volgende opvattingen die een ‘lichaamsethiek’ voorbereiden, uitleggen, toepassen en beoordelen: –– de opvatting van de stoïcijnen dat een levenshouding van apatheia kan worden bereikt door de passies met de rede onder bedwang te houden;– de opvatting van Plato en Aristoteles waarin het lustvol verlangen (epithumia) tegenover de emotionele bezieling (thymos) […]

Meer lezen...

HGL – Week 20

Geef een reactie

54. De kandidaten kunnen met voorbeelden uitleggen dat passies zich volgens Freud manifesteren buiten het bewustzijn om, onder meer in ons consumptiegedrag. Daarbij kunnen zij hierover een beargumenteerd standpunt innemen. Freud onderscheidt drie delen van de “persoonlijkheid”, namelijk: I. Über-ich (overstijgende ik/superego)II. Ich (ik/ego)III. Es (het/it) Über-ich – De mens ontwikkelt zich vanaf de geboorte. […]

Meer lezen...