Categorie: Nietzsche – Week 1

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

God is dood

Volgens Nietzsche is er zonder God geen filosofische verklaring voor de aanwezigheid van een (gedeelde) bron van waaruit morele waarden voortkomen. Wat wordt er bedoeld met morele waarden? Wat wordt er bedoeld met een (gedeelde) bron? Waarom vervalt het leven zonder God onvermijdelijk in nihilisme? Wat betekent nihilisme? Nihilisme omvat zowel het gebrek aan a.…
Lees meer