Categorie: Filmfilosofie

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Filmfilosofie (1) – vragen

A. Laten we eerst een aantal stappen zetten om enigszins helder te krijgen waar het begrip filosofie voor staat om vervolgens een brug te bouwen richting film en filmfilosofie. Filosofie betekent letterlijk “liefde voor wijsheid” en/of “liefde voor waarheid”. Filosoferen is een werkwoord. Filosoferen is filosofie in praktijk. Filosoferen is het tot leven brengen van…
Lees meer