Categorie: Scepticisme – par. 4.3

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 4.3 – vragen

Wat is een filosofische zombie? Wat is het onderscheid tussen een mens en een zombie? De mogelijkheid van zombies is een metafysisch en een epistemologisch probleem. Leg uit. Functionalisten gaan ervan uit dat mentale toestanden volledig kunnen worden gekarakteriseerd in termen van de “functie” die een bepaalde mentale toestand speelt. Als dit zo is, dan…
Lees meer

Scepticisme – par. 4.2 – antw.

Waar staat de theoretische positie Solipsisme voor? Geef een duidelijke begripsdefinitie. Het geloof dat er in de wereld maar een bewustzijnsvorm is en dat jij die ene bewustzijnsvorm bent. Leg uit dat de eerste drie stappen van Descartes’ twijfelexperiment, resulterend in Decartes’ bekende uitspraak “Cogito Ergo Sum”, aansluit bij de positie van het solipsisme. In…
Lees meer