Categorie: HGL- Eindtermen / leerdoelen

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.