Categorie: Fenomenologie

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Fenomenologie (door: Michiel Hekkens)

Vrijheid en verantwoordelijkheid – Week 5 – Fenomenologie In week twee hebben we het gehad over het manifeste en het wetenschappelijke wereldbeeld, oftewel het eerste- en het derdepersoonsperspectief. Een korte herhaling: Het manifeste wereldbeeld kijkt van binnenuit (wat we zien, denken, voelen) naar onszelf en naar de wereld. Het wetenschappelijke wereldbeeld kijkt van buitenaf (wat…
Lees meer