Huiswerk Maatschappijleer 27-8 t/m 2-9.

1.  (OPTIONEEL, HOEFT DUS NIET!) Thema 1: Wat is maatschappijleer? Vragen uit het werkboek blz 4 t/m 14.
Vragen:
Pag. 4 werkboek opdr. 1, 3 , 4 en 7
Pag. 5 opdr. 8 en 9
Pag. 6 opdr. 10
Pag. 7 opdr. 12 en 13
Pag. 10 opdr. 3, 4, 5, 7
Pag. 11 opdr. 9 en 10
Pag. 13 opdr. 14

2. Extra vragen (als vervanging van punt 1, VERPLICHT). https://filosofie.gruijthuijzen.nl/rechtsstaat-paragraaf-1-2-extra-vragen/

3. Vragen uit het werkboek. Thema 2, hoofdstuk 1. Blz. 18, 19 en 20. (VERPLICHT)

Wat is maatschappijleer? – extra vragen

  1. Wanneer is de verlichting ontstaan? (zie filmpjes)
  2. De rede en vrijheid zijn de twee belangrijkste kenmerken van de verlichting? A. Leg uit wat deze twee begrippen inhouden, B. Leg uit waardoor de verlichting met de nadruk op de rede en vrijheid heeft geresulteerd in de opkomst van de burgerij.
  3. Wat zijn de (vier) verschillen tussen Thomas Hobbes en John Locke als het gaat om het bereiken van een vrije samenleving? (Zie filmpjes)Lees het artikel “Zo kan het onderwijs kinderen wel tot kritische burgers opleiden” in de online krant de correspondent
  4. Leg uit, aan de hand van de drie voorwaarden van een maatschappelijk vraagstuk, wat het maatschappelijke vraagstuk is waar het artikel over gaat. (1. Grote groepen in de samenleving ondervinden de gevolgen van het vraagstuk, 2. er zijn tegengestelde belangen, 3. er is een gemeenschappelijke oplossing nodig).In het artikel staat het volgende stuk: “Dat besef maakt het verschil tussen een consument en een burger, in zijn boek Om de wereld te redden, klik hier. Morozov: ‘Waar consumenten gewoon kunnen betalen om hun zin te krijgen, als koningen behandeld te worden en de beste haardroger voor hun geld te krijgen, moeten burgers een bepaalde nederigheid accepteren en bereid zijn om offers te brengen, al is het maar uit solidariteit met anderen.’” 
  5. Er is hier sprake van een belangentegenstelling tussen twee verschillende partijen? Welke twee partijen zijn dit en waaruit bestaat de tegenstelling?
  6. Ben jij op het Udens College een consument of een burger?
  7. Is burgerschap, inclusief de nadruk op vrijheid, de rede en het gezonde verstand, belangrijk op school?
  8. Wat doet het Udens College aan burgerschap en wat zou er beter kunnen en/of moeten?
  9. Vind jij dat er een gemeenschappelijke oplossing nodig is om het spanningsveld tussen de consument en de burger op te lossen?
  10. Hoe denk je zelf over het gestelde maatschappelijke vraagstuk?