Categorie: Wat maakt de mens? Kwestie 1

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Kwestie 1: Eindtermen

InleidingDe vraag naar de mens kent diverse filosofische en wetenschappelijke benaderingswijzen. In kwestie 1komt de filosofische traditie van fenomenologie aan bod en wel als middel om ons wezen van binnenuit te onderzoeken. Als stroming komt fenomenologie op aan het einde van de negentiende eeuw, maar dit is niet het eerste moment dat wordt nagedacht over…
Lees meer