Wat maakt de mens – paragraaf 5.1

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wat maakt de mens – paragraaf 5.1

 1. Leg in eigen woorden de uitspraak “Wij zijn ons brein” van Dick Swaab uit.
 2. Welke kritiek kun je op deze uitspraak hebben?
 3. Descartes omschrijft de mens door een combinatie van Res Cogitans en Res Extensa. Leg nogmaals de drie stappen van buiten naar binnen uit die leidt tot de uitspraak “Cogito Ergo Sum” en de stappen daarna van Cogito Ergu Sum naar zijn bewijs van de buitenwereld (Res Extensa).
 4. Descartes onderzocht de pijnappelklier. Waarvoor onderzocht hij de pijnappelklier?
 5. Leg de filosofische stroming van het functionalisme uit. Verwerk in je antwoord het begrip “functie”.
 6. Geef aan de hand van een eigen voorbeeld uit waarom zowel het substantiedualisme van Descartes als het functionalisme als filosofische stroming beiden vertrekken vanuit het aloude Aristoteliaanse idee van de mens als denkend dier.
 7. Hersenwetenschappers maken gebruik van een functionalistisch denkkader (p. 113). Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.
 8. Leg het begrip cognitivisme uit. Definieer het zo scherp mogelijk.
 9. Maak met een voorbeeld duidelijk dat het cognitivisme sterk is verbonden met de computerwetenschappen en de computertaal.
 10. Het functionalisme omvat ook een verwerkingssysteem. Een verwerkingssysteem is natuurlijk ook een typische computerterm. Het gaat over de manier hoe, het systeem van waaruit, mensen informatie verwerken. Leg uit hoe in het dagelijkse leven dit verwerkingssysteem (input, verwerking en output) tot uitdrukking komt.
 11. En? Zijn wij ons brein?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × vier =