Categorie: Filmfilosofie (7)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Filmfilosofie (7) – vragen

Wat is verlichting? Denk hierbij aan vrijheid, autonomie, centraal stellen van de rede en het opkomend wereldbeeld van de natuurwetenschappelijke methode en het kwantificeren en beheersbaar maken van de wereld om ons heen. Als alles beheersbaar en daarmee het eigen leven maakbaar wordt geacht, dan is ieders eigen leven geheel de eigen verantwoordelijkheid? Maar is…
Lees meer

Filmfilosofie (6) – antw.

Wat wordt er verstaan onder de Duitse idealisten? De Duitse idealisten zochten naar dat ene idee die ten grondslag ligt aan al ons denken en handelen: het absolute en het absolute is onbegrensd en kan daarom niet gedacht worden. De vraag is: Hoe denk of articuleer je het absolute dat niet gedacht kan worden? Volgens…
Lees meer