Categorie: Wijsgerige Antropologie (8)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wijsgerige antropologie – par. 1.5 (2)

Bekijk het filmpje “Durf te denken” over Foucault. Wat wordt bedoeld met het “Einde van de (rationele) mens?”? Verwerk hierin Foucaults voorbeeld van de ui die uit verschillende schillen bestaat maar als zodanig geen kern heeft. De mens wordt gevormd door de structuren (structuralisme) waaraan hij deelneemt zoals taal, geschiedenis, de maatschappij. Foucault analyseert onder…
Lees meer

Wijsgerige antropologie – par. 1.5 – antwoorden

Wat bedoelt Sartre met de uitspraak: “De mens is gedoemd tot vrijheid”? Wanneer Aristoteles de vraag “Wat is de mens?” beantwoordt met de opmerking dat de mens een “Animal Rationale” (een denkend dier) is, onderscheidt Aristoteles de mens van de andere dier, daar deze beschikt over rationaliteit. Rationaliteit in de zin van een tweeledige manier…
Lees meer