Categorie: Wat maakt de mens? Kwestie 1: paragraaf 1.1

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wat maakt de mens? Kwestie 1: paragraaf 1.1

5. Fenomenologen stellen dat er geen fundamenteel verschil is tussen denken en doen. Descartes lijkt dit onderscheid wel te maken. Leg uit waarin deze twee benaderingen van elkaar verschillen. Gebruik in je antwoord de vorm van denken: “denken in beweging” (p. 32 onderaan). Hint: Fenomenologen stellen dat je denkt terwijl je iets doet en dat…
Lees meer