Categorie: Wijsgerige Antropologie (4)

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Wijsgerige antropologie – par. 1.3 – vragen

Bekritiseer Latours idee van symmetrische antropologie vanuit het idee dat mensen emoties hebben. Wat wordt er verstaan onder de naturalistische benadering en haar universaliteit m.b.t. emoties? Welke basisemoties werken Descartes en Spinoza uit? Wat is volgens Descartes een passie? In hoeverre denk je dat een machine in staat is passies te hebben? Wat bedoelt William James…
Lees meer

Wijsgerige antropologie – par. 1.2 – antwoorden (2)

Wanneer spreken we van of over bewustzijn? Het woord bewust komt van het inmiddels verdwenen werkwoord “bewissen”. Bewissen staat voor “weten”. Bewustzijn is een vermogen tot besef of weten. Zelfbewustzijn zou, maar daarover kunnen we eindeloos discussiëren, het vermogen kunnen zijn om besef te hebben van het zelf, van het ik, van wie ik ben. Wat…
Lees meer