Categorie: Durf te denken – Wijsgerige antropologie

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.